неділя, 21 січня 2024 р.

🔹Сучасна школа покликана забезпечити досягнення таких освітніх результатів, які б сприяли розвитку особистості й відповідали сучасним вимогам суспільства. Особистість повинна бути компетентною в різних сферах діяльності. Ефективне навчання не можливе без пошуків шляхів активізації пізнавальної діяльності учнів.
🔹13 січня учителі початкових класів КЗ "ВЛ №6" мали змогу відвідати програму підвищення кваліфікації «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення». Учителі поглибили знання про діяльнісний підхід у роботі, вдосконалили уміння працювати з "Щоденними 3" та "Щоденними 5", консолідували думки щодо значення ранкової зустрічі. Не менш цікавою була робота над розробкою навчальних занять відповідно до освітніх галузей, компетентностей та наскрізних умінь.
🔹Також педагоги проаналізували освітні втрати та розриви в умовах дистанційного навчання. Як підсумок навчання, усі отримали методичні посібники "Проєктна робота в початковій школі" від LEGO Foundation. Пізнавально, цікаво та емоційно відбувалося пізнання нових способів діяльності у початкових класах.