Група подовжено дня

Блог вихователя групи подовженого дня 

Троянчук Оксани Петрівни

2022-2023 н.р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про роботу груп подовженого дня
у комунальному закладі  

«Вінницькому ліцеї № 6» Вінницької міської ради

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм утворення груп подовженого дня у комунальному закладі «Вінницькому ліцеї № 6» міської ради.

2. Група подовженого дня створюється для:

організації навчальної, виховної та пізнавальної діяльності здобувачів освіти;

організації дозвілля здобувачів освіти;

надання кваліфікованої допомоги здобувачам освіти у підготовці до уроків і виконанні домашніх завдань;

формування у здобувачів освіти ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості;

забезпечення виконання індивідуальної програми розвитку особи з особливими освітніми потребами, індивідуального навчального плану (за наявності).

3. Організація та функціонування групи подовженого дня здійснюються з додержанням вимог законодавства щодо охорони праці, правил протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних та державних будівельних правил та норм, протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

4. Група подовженого дня створюється за наявності необхідної матеріально-технічної бази та умов для організації харчування учнів.

5. Групи подовженого дня створюються та функціонують відповідно до рішення засновника закладу загальної середньої освіти за письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів.

На підставі рішення засновника керівник ліцею видає наказ про організацію діяльності групи подовженого дня у ліцеї та його філіях.

6. Нормативи наповнюваності груп подовженого дня встановлюються відповідно до Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від           20 лютого 2002 року № 128.

Рішення про встановлення меншої чисельності учнів групи подовженого дня приймає керівник ліцею за погодженням із засновником закладу загальної середньої освіти.

Зарахування учнів до групи подовженого дня та їх відрахування з неї здійснюються згідно з наказом керівника ліцею на підставі відповідної заяви батьків або інших законних представників здобувачів освіти.

Заяви про зарахування здобувачів освіти до групи подовженого дня приймаються протягом навчального року.

Різниця у віці здобувачів освіти, зарахованих до групи подовженого дня, не може перевищувати двох років.

7. Для осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах ліцею на підставі письмового звернення їх батьків, інших законних представників, утворюються інклюзивні та/або спеціальні групи подовженого дня.

Для забезпечення ефективності освітнього процесу наповнюваність спеціальних груп подовженого дня має відповідати наповнюваності спеціальних класів.

Інклюзивна група подовженого дня — група подовженого дня, до якої зараховано особу (осіб) з особливими освітніми потребами.

В інклюзивних групах подовженого дня кількість здобувачів освіти з особливими освітніми потребами становить:

одна — три дитини із числа дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором чи слухом, легкими інтелектуальними порушеннями тощо;

не більш як двоє дітей із числа дітей сліпих, глухих, з тяжкими порушеннями мовлення, у тому числі з дислексією, розладами спектра аутизму, іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку) або тих, що пересуваються на візках.

Організація освітнього процесу здійснюється з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами, індивідуальних програм розвитку, індивідуальних навчальних планів (за наявності) та рекомендацій інклюзивно-ресурсних центрів.

Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу для дитини (дітей) з тяжкими порушеннями та дитини (дітей), яка (які) мають порушення інтелектуального розвитку, в інклюзивній групі подовженого дня забезпечує асистент вихователя з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності осіб з особливими освітніми потребами.

8. Режим роботи групи подовженого дня та організації освітнього процесу схвалюється педагогічною радою і затверджується керівником ліцею.

Режим роботи групи подовженого дня повинен передбачати:

організацію:

прогулянки (прогулянок) на відкритому повітрі тривалістю не менш як одна година 30 хвилин для учнів перших — четвертих класів;

харчування тривалістю не менш як 30 хвилин;

виконання домашніх завдань (за наявності) тривалістю не більше однієї години;

проведення спортивно-оздоровчих занять для здобувачів освіти тривалістю не менше години.

Режим роботи спеціальної групи подовженого дня розробляється відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до улаштування, утримання і режиму спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, та навчально-реабілітаційних центрів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 20 лютого 2013 року № 144.

Тривалість перебування здобувачів освіти у групі подовженого дня становить не більше шести годин на день. На підставі заяви батьків, інших законних представників здобувачів освіти дозволяється відпускати з групи подовженого дня у зручний для батьків час.

Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів необхідно через кожні 15 хвилин заняття проводити фізкультхвилинки, гімнастику для очей.

9. Вихователь працює з учнями відповідно до щоденного плану роботи, форму якого  вихователь обирає на власний розсуд. Щоденний план роботи вихователя має включати: прогулянку, самопідготовку, інструктажі з техніки безпеки, інформаційні та спортивні години, дидактичні ігри, творчу та дослідницьку діяльність та інші форми і методи, що направлені на реалізацію виховних завдань.

План роботи вихователя групи подовженого дня щосеместрово погоджується із заступником керівника ліцею, на якого покладені обов’язки щодо керівництва групами подовженого дня, і затверджується керівником ліцею.

10. Фінансування груп подовженого дня здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством.

11. Відповідальними за життя та здоров’я учнів під час їх перебування в групі подовженого дня є керівник ліцею, його заступник, вихователь та інші педагогічні працівники, які задіяні до роботи у групі подовженого дня.

12. Відповідальними за збереження навчального обладнання, що використовується для організації групи подовженого дня, є вихователь та інші педагогічні працівники.

II. Основні вимоги безпеки під час освітнього процесу

1. Організація і проведення освітнього процесу у групі подовженого дня здійснюється вихователем, учителем іншим педагогічними працівниками ліцею або його філій.

2. Навчальні приміщення (класні кімнати, кабінети) повинні бути віддалені чи ізольовані від приміщень, що є джерелами шуму, запахів (майстерні, спортивні, актові зали, їдальні, харчоблоки тощо) та об'єктів можливої підвищеної небезпеки для здобувачів освіти.

3. У приміщеннях ліцею та його філій у класних кімнатах (кабінетах) температура повітря повинна бути 17-20°C.

4. Відповідно до вимог повітряно-теплового режиму класні кімнати (кабінети) слід провітрювати у перервах між заняттями. Наскрізне провітрювання класних кімнат (кабінетів) слід здійснювати до початку і після закінчення занять, на великих перервах. Фрамугами слід користуватися протягом всього року. Вікна дозволяється відчиняти вихователю або техпрацівникові у приміщеннях лише 1-го поверху. На другому та третьому поверхах можна відкривати лише фрамуги.

5. У разі несправності будь-якого шкільного обладнання, меблів здобувачі освіти мають негайно припинити користування ними, вихователь повинен повідомити про це керівника чи завідувача філії та завідувача господарською частиною ліцею чи філії.

6. Пожежна безпека в групі продовженого дня забезпечується відповідно до Правил пожежної безпеки, зокрема, не дозволяється використовувати джерела відкритого вогню, нестандартні електронагрівальні пристрої з метою опалення класних приміщень, використовувати електроплитки, електрочайники, кип'ятильники для приготування їжі, за винятком спеціально обладнаних приміщень.

7. У разі виникнення пожежі вихователь має негайно організовано вивести здобувачів освіти з приміщення ліцею чи філії згідно з планом евакуації, повідомити про це адміністрацію ліцею чи філії, викликати службу порятунку за відповідним номером телефону. При евакуації вихователю необхідно переглянути усі шафи, столи, де здобувачі освіти могли б заховатися, останнім вийти з приміщення класної кімнати (кабінету), закривши щільно вікна і двері, щоб полум'я не поширювалось до інших приміщень.

8. При незначному загорянні слід негайно відключити електроприлади та загасити полум'я первинними засобами пожежегасіння, чи збити полум'я одягом, накрити мокрою тканиною. Це виконують вихователі, інші педагогічні працівники, технічні працівники (дорослі). Вогнегасники мають розміщуватися на стендах або пожежних щитах, про місце знаходження яких зазначається у планах евакуації зі шкільного приміщення.

9. Для практичного застосування правил безпеки під час евакуації необхідно проводити навчальну евакуацію здобувачів освіти під час проведення Дня цивільного захисту в ліцеї та його філіях.

10. У класній кімнаті (кабінеті) групи продовженого дня мають бути розміщені правила поведінки учнів на прогулянках, інструкції з пожежної та електробезпеки, правила дорожнього руху тощо.

III. Організація та безпечне проведення освітньої  роботи із здобувачами освіти у групі продовженого дня

Вимоги щодо організації освітнього процесу

1. Відповідальність за життя і здоров'я здобувачів освіти під час проведення занять у групі продовженого дня покладається на вихователя, який проводить їх.

2. Під час проведення занять у групі продовженого дня здобувачам освіти дозволяється перебувати в класних кімнатах, кабінетах, спортзалі, шкільних майстернях лише під наглядом вихователя, користуватися спортінвентарем, займатися на спортивних майданчиках з тренажерним спортивним обладнанням після проведення вихователем інструктажу з безпеки проведення таких занять. Під час проведення спортивних занять здобувачі освіти мають користуватися спортивним одягом та взуттям, що відповідають їхньому розміру.

3. Здобувачам освіти не дозволяється залишати територію ліцею чи філії без дозволу вихователя.

4. Одним із видів діяльності здобувачів освіти у групах продовженого дня є рухлива активність на повітрі до початку самопідготовки (прогулянки, рухливі і спортивні ігри, екскурсії тощо), а після завершення самопідготовки - участь у заходах емоційно-розвивального характеру (робота в гуртках, ігри, вікторини, підготовка і проведення творчих виступів тощо). Тривалість прогулянки для здобувачів освіти протягом дня має бути не меншою, ніж 1,5 год.

5. Під час самопідготовки здобувачі освіти мають дотримуватися правил безпечної поведінки, як під час уроків, та протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). Здобувачі освіти, які виконали завдання самопідготовки раніше інших, необхідно органувати іншими видами робіт з освітньої діяльності (за вибором учня).

6. Для профілактики стомлюваності, зору, зняття напруження та формування правильної постави здобувачів освіти на заняттях (уроках) у групі подовженого дня слід проводити фізкультпаузи, фізкультхвилинки, гімнастику для очей (через кожні 15 - 20 хв. освітньої діяльності протягом заняття).

7. На перервах здобувачі освіти повинні дотримуватися правил безпеки: не бігати коридорами, не штовхатися, не застосовувати фізичну силу, не влаштовувати бійки, не ображати інших тощо, не сідати на підвіконня, перила східців, елементи системи опалення тощо. Рухатися коридором слід з правого боку, підніматися та спускатися на поверхи приміщення ліцею - сходинками праворуч, вихователь знаходиться в кінці шеренги для того, щоб мати можливість бачити всіх здобувачів освіти.

8. Для організації і контролю порядку під час роботи груп подовженого дня призначається щоденне чергування вихователів згідно з графіком, затвердженим керівником ліцею або завідувачем філії.

9. Здобувачі освіти мають виконувати вказівки вихователя, чергового вихователя (учителя) щодо дотримання правил безпечної поведінки, адекватно реагувати на зауваження та пропозиції чергових.

10. До господарських, технічних приміщень ліцею чи його філій вхід учням без дозволу вихователя забороняється.

11. Ігри з учнями на території ліцею чи його філій слід проводити, як правило, на ігрових майданчиках, засипаних піском, чи ділянках з трав'яним покривом.

12. Не дозволяється стороннім особам відвідувати здобувачів освіти під час проведення занять без дозволу чергового вихователя (учителя), чергового заступника керівника ліцею чи чергового вчителя філії.

13. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати учнів у зручний для батьків час у супроводі дорослих (родичів, старших учнів, інших осіб, які вказані у заяві). Якщо за заявою батьків (осіб, які їх замінюють) учневі дозволено залишати групу подовженого дня і самостійно прямувати додому після закінчення занять, відповідальність за здоров'я і життя учня несуть батьки (особи, які їх замінюють).

14. Після закінчення занять у групі подовженого дня учні в супроводі вихователя організовано залишають класну кімнату (кабінет) і приміщення ліцею чи філії.

15. Після закінчення занять у групі подовженого дня чи позакласних заходів перебування учнів у приміщенні та на території навчального закладу не дозволяється.

Вимоги до забезпечення учнів групи продовженого дня питною водою і харчуванням

16. Для забезпечення учнів питною водою обладнуються автоматичні крани з відповідною температурою води. Допускається обладнання класної кімнати (кабінету) спеціальними ємностями (кулерами) з питною водою та одноразовим посудом.

17. Організація харчування учнів у навчальному закладі здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових документів Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України.

18. Вихователі групи подовженого дня подають до харчоблоку ліцею чи його філій списки учнів, які потребують дієтичного харчування.

19. Вихователі зобов'язані чітко організовувати харчування учнів згідно з порядком, визначеним відповідним наказом керівника ліцею.

20. Контроль за організацією харчування та правилами поведінки учнів у їдальні здійснює вихователь.

Вимоги до організації та безпечного проведення екскурсій, дослідницької діяльності в довкіллі

21. Дослідницька чи практична діяльність здобувачів освіти групи подовженого дня у довкіллі здійснюється з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей, пізнавальних можливостей, здібностей, інтересів учнів, зі створенням безпечних умов для їхнього життя і здоров'я.

22. Рішення про можливість проведення прогулянки, екскурсії, дослідницької діяльності тощо на відкритому повітрі приймає вихователь.

23. У разі спекотної погоди бажано не проводити прогулянки під відкритим сонцем. У таку погоду учні мають знаходитися під тентом чи спеціальним накриттям або в бесідках з покрівлею. Перебуваючи на сонці, кожен здобувач освіти має одягнути головний убір.

24. У дощову, сніжну погоду прогулянки на свіжому повітрі проводяться під накриттям - тентами, у захищеному від вітру та снігу місці за скороченим часом, але не менше 15 хвилин.

25. Для організації та проведення місцевих екскурсій у межах міста, села наказом директора ліцею призначається керівник екскурсії (учитель, вихователь), який визначає маршрут екскурсії, готує відповідні документи на її проведення.

26. Перед проведенням екскурсії її керівник повинен ретельно обстежити ту ділянку природного оточення, куди будуть приведені здобувачі освіти, обрати безпечні місця, де відсутня небезпека нападу хижих, отруйних тварин (змій, павукоподібних, багатоніжок тощо).

27. Підготовлену інформацію про місцеву фауну та флору, про можливі зустрічі з небезпечними та хижими тваринами, з отруйними рослинами, грибами під час екскурсії та способи захисту від них керівник екскурсії має повідомити її учасників.

28. Місце екскурсії та відстань до неї визначається, виходячи з фізичних можливостей здобувачів освіти. При цьому слід ураховувати особливості дороги і стан погоди.

29. Перед проведенням екскурсії вихователь обов’язково проводить інструктаж з питань безпечної поведінки учнів під час екскурсії та дотримання протиепідемічних заходів у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), про що вносить записи до журналу.

30. Під час перевезення учнів до місця екскурсії за допомогою транспорту (залізничного, автотранспорту тощо) слід користуватися правилами безпеки, що зазначені в Основних вимогах щодо забезпечення безпечного перевезення пасажирів під час здійснення нерегулярних пасажирських перевезень, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України, Міністерства внутрішніх справ України від 25 травня 2007 року № 450/167, та протиепідемічними заходами на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Планування роботи вихователя групи продовженого дня з питань безпеки життєдіяльності

31. До посадової інструкції вихователя вносяться конкретні обов'язки та відповідальність з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти протягом перебування на групі подовженого дня та дотримання протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

32. До плану роботи вихователь групи подовженого дня включає пункти щодо:

проведення днів, тижнів, місячників, заходів з актуальних питань безпеки життя і здоров'я здобувачів освіти;

перегляду фільмів про шкідливість тютюнопаління, наркоманії, токсикоманії, алкоголізму, ігроманії з урахуванням вікових особливостей дітей; проведення бесід, творчих конкурсів, читання науково-популярної літератури з різних аспектів здорового способу життя і профілактики захворювань, інших питань безпеки життєдіяльності;

організації, підготовки та оформлення матеріалів виставок, стендів з питань безпеки життєдіяльності тощо.

33. Особлива увага приділяється роботі з попередження побутового травматизму, ознайомленню з діями у разі виникнення нещасних випадків у побуті, наданню першої домедичної допомоги потерпілим, а також необхідність дотримання протиепідеміологічних заходів щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).  

34. Планування роботи в групі подовженого дня передбачає проведення групових занять, конкурсів, спортивних змагань, естафет та інших заходів, що сприяють зміцненню здоров'я учнів, вчать здобувачів освіти правил безпечної поведінки під час освітнього процесу і в побуті.

35. При організації і проведенні планової роботи в групі подовженого дня використовуються методично-дидактичні посібники, технічні засоби навчання, що знайомлять учнів з правилами безпечної поведінки.

Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності в групі подовженого дня

36. На першому занятті в групі подовженого дня та перед виконанням кожного завдання, пов'язаного з використанням різних матеріалів, інструментів, приладів тощо, а також перед початком канікул вихователь проводить із здобувачами освіти первинний, повторний, цільовий, позаплановий  інструктаж з безпеки життєдіяльності, який реєструється в журналі групи продовженого дня у одній із граф "Короткий запис виховних заходів", "Час проведення та зміст спортивної години, прогулянок", «Окремі нотатки».

37. Позаплановий інструктаж із здобувачами освіти проводиться у разі нещасного випадку, що трапився під час освітнього процесу, або у інших випадках, які потребують негайного проведення інструктажу.

38. Цільовий інструктаж проводиться із здобувачами освіти перед проведенням різноманітних заходів (екскурсії, походи, спортивні змагання тощо) та використання у дослідницькій діяльності небезпечних предметів (ножиць, циркуля тощо).

39. Позаплановий та цільовий інструктажі проводить вихователь, який відповідає за проведення заходу із занесення його до журналу.

40. У випадку коли класна кімната, у якій проводиться група подовженого дня є навчальним кабінетом, то реєстрація позапланового та цільового інструктажів здійснюється у журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, що знаходиться в кабінеті.

41.Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед проведенням спортивних ігор, не реєструється у вищезазначеному журналі, запис про проведення такого інструктажу вихователь робить у журналі групи подовженого дня.

42. Реалізація вихователем вимог безпеки життєдіяльності здобувачів освіти гарантує їх безпеку перебування у групі подовженого дня.

 


Немає коментарів:

Дописати коментар